Unge og rus: Forebygging og innsats

01 juli 2024
Kim Andre Haugen

editorial

Rusmisbruk blant unge mennesker er et av de mest presserende helseproblemene i samfunnet i dag. Som et problemfelt, angår rus blant unge i stor utstrekning både det kliniske og det sosiale, og krever en omfattende forståelse samt innsats for å minimere de langsiktige skadene.

En økende bekymring

Det er økende bekymring over forbruksmønstre og tilgjengeligheten av rusmidler som alkohol, narkotika og nye psykoaktive stoffer blant unge. Tidlig bruk av rusmidler kan ha en rekke negative konsekvenser, inkludert økt risiko for misbruk, avhengighet, skolefrafall og mentale helseproblemer. Utfordringene strekker seg også til å omfatte samfunnsmessige effekter så som kriminalitet, familieproblemer og store økonomiske belastninger for helsesektoren. For å forstå og lettelsen bevegelsen unna risikofylt atferd må det tas i bruk tverrfaglige tilnærminger som involverer utdanning, familieengasjement, politikk og helsevesenet.

Veien til voksenlivet

Unge mennesker i aldersgruppen 18-30 år møter en rekke utfordringer på veien til voksenlivet, inkludert risikoen for rusmisbruk. I denne avgjørende fasen utvikles individuelle verdier, vaner og livsstilsmønstre, og det er en tid hvor eksperimentering av ulike slag ofte inntreffer. Dette inkluderer dessverre også eksperimentering med rusmidler. Endringsteamet anerkjenner de særegne problemstillingene knyttet til denne demografien og har tilpasset sitt program for nøye å imøtekomme behovene til unge voksne som ønsker å stå i mot rusens fristelser.

Med en personlig pondus satser Endringsteamet på å vedta atferdsendringer for ungdom og rus gjennom terapi, rådgivning og læring av ferdigheter henrettet i en koordinert rekke trinn. Målet er å styrke selvbevisstheten og selvtilliten i beslutningsprosessen blant de unge, samtidig som levedyktige fritidsaktiviteter tilbys i et forsøk på å erstatte rusrelaterte hobbyer.

Sentralt for tilretteleggingen ligger oppbyggingen av sterke bånd basert på tillit mellom klient og team. Det trygge miljøet de tilbyr står som nødvendig plattform for lytting og deltakelse, og kundene anerkjennes for sine individuelle styrker og evnen til inkorporere ny læring i sitt hverdagsliv. Rehabiliteringsreisen vektlegger parringsprosesser mellom klientene og normale hverdagsaktiviteter, for å integrere individet i samfunnet uten trykket fra avhengighet.

image

Støtte til familien

Foreldre og omsorgspersoner blir ikke overlatt til seg selv. Endringsteamet forsyner familier med den nødvendige supporten ogorge gjennom denne krevende prosessen. De tilbydes ressurser og veiledning i å mane den positive influensen de har, og informeres om måter å forstå og navigere i utfordringene i forbindelse med unge voksne som står i fare for eller strever med rus.

Fakta peker på alvorligheten i rus misbruk blant unge. I Norge, preges denne aldersgruppen primært av alkoholinntak. Studier viser at konsum av cannabis og skadelig bruk av reseptpliktige medikamenter også viser høye tendenser. Skadene strekker seg fra avgjørende personlig påvirkning til samfunnsmessige konsekvenser, og tidlig opptreden for støtte og oppmerksomhet er vesentlig.

Endringsteam forstår kompleksiteten av rusutfordringer og de valutaspektene de presenterer for den enkelte. Med åpne armer velkommer de de som søker hjelp, og med nøye tilpassede ressurser og aktiviteter, hever de sjansene for en stabil og langsiktig rehabilitering. Skulle usikkerhet om rusmisbruk alarmere støttenettverket rundt en ung voksen, er symptomene som betydelige atferdsendringer og nedgang i interesser ting å merke.

Flere nyheter